Werkwijze

Kennismaking

Voordat u van de arts of specialist een verwijzing gaat vragen, neemt u contact op met de therapeut van Neurostart. Dit kunt u doen door het sturen van een email of u kunt ook bellen.

De therapeut zal vervolgens met u contact opnemen om samen te overleggen of hij kan helpen. Als duidelijk wordt, dat er mogelijkheden zijn, kunt u bij uw arts of specialist een verwijzing voor ergotherapie aanvragen.

Zie ook verwijzing.

Behandeling

Bij de eerste afspraak thuis of in de praktijk van Neurostart zal de therapeut eerst samen met u inventariseren wat er wel goed gaat en wat niet. U laat aan de therapeut zien, welke dingen moeilijk of lastig zijn. Als er sprake is van klachten bij het werk zal de therapeut met u overleggen of een werkbezoek zinvol is.

In de praktijk of thuis onderzoekt de therapeut uw lijf op afwijkingen in houding, veranderingen in spierspanning en bewegingspatronen. De therapeut analyseert welke mogelijkheden er zijn voor het verbeteren of mogelijk maken van die dagelijkse activiteiten, die voor u belangrijk zijn.

Na het eerste onderzoek wordt samen met u besproken wat realistische behandeldoelen zijn.

Behandelingen die gericht zijn op het aanleren van nieuwe bewegingen vinden plaats in de praktijk.

De therapeut gaat u 60 minuten per sessie behandelen. Het aantal behandelingen per week wordt samen bepaald.

Evaluatie / resultaten

De behandeling moet een effect hebben op de uitvoering van uw dagelijkse activiteiten.

Aan u wordt gevraagd deze effecten wekelijks te meten door het geven van cijfers aan de uitvoering van specifieke dagelijkse activiteiten.
Door deze meting kan de behandeling concreet geëvalueerd worden en aangepast worden.

Bij vooruitgang wordt verder gegaan met de ingeslagen weg. Bij geen verandering moet de behandeling aanpast worden. De therapeut werkt nauw samen met:

  • Fysiotherapeuten
  • Manuele therapeuten
  • Podotherapeuten

Een doorverwijzing tussendoor kan eventueel het behandelproces ondersteunen.

Stop van de behandeling

De behandeling bij Neurostart stopt meestal na de maximaal te vergoeden behandeluren (zie ook ‘verwijzing’).

De verwijzende arts krijgt na de behandeling een verslag over de resultaten van de behandeling.