Werkklachten

Hebt u last van de schouder, de nek of de rug op het werk of in het huishouden?

Hebt u het gevoel, dat het met de werkplek te maken heeft?

Of hebt u het idee, dat u klachten met de bewegingen te maken hebben, die u moet doen bij het werken?

Veel voorkomende klachten bij het werk zijn schouder-, nek-, of rugklachten. Bewegen voelt stijf aan, is minder prettig of doet pijn. Meestal hebben deze klachten te maken met een overbelasting. Er zijn drie aspecten, die een reden kunnen zijn voor overbelasting:

– De werktaak, het werken vraagt om zich steeds herhalende bewegingen
– Fout aangeleerde bewegingen
– De omgeving / de werkplek is niet goed ingericht voor u

Wat doet de therapeut om u van klachten af te helpen?
De therapeut van Neurostart gaat tijdens het onderzoek de drie boven genoemde aspecten inventariseren om de oorzaak van klachten te vinden. Om de aard van de werkomgeving te bepalen kan de therapeut voor u een werkbezoek inplannen. De behandeling richt zich om te beginnen op het aanleren van nieuwe passende bewegingen en het aanpassen van de werkomgeving. De werktaak is meestal een vereiste en daarom is het vaak moeilijk hieraan iets te veranderen.

Aanleren van nieuwe bewegingen
De therapeut onderzoekt hoe u zich gaat bewegen en zoekt een verklaring voor uw persoonlijke bewegingen. Tijdens het werken neemt u continu beslissingen over wat u moet doen. Maar hoe u iets doet, daarvan bent u zich waarschijnlijk niet bewust. En dat is normaal omdat het grootste deel van ons bewegen onbewust, automatisch is. Die onbewuste opdrachten voor bewegingen komen uit uw diepe hersengebieden via het ruggenmerg naar de ledematen/spieren toe. Deze hersengebieden kan de therapeut beïnvloeden. De therapeut verandert spierlengte en spierspanning en de positie van gewrichten en ledematen. Daarbij helpt hij u anders en wellicht nieuw te bewegen. Deze zogenaamde facilitatie roept bij u grotendeels onbewuste bewegingen op. Door herhaling leert u het (onbewust) in uw hersenen op te slaan om het vervolgens op het werk toe te kunnen passen.

Aanpassen van de werkomgeving
De omgeving op uw werk heeft invloed op de manier hoe u zich beweegt.

  1. Door een aanpassing van de werkplek worden andere, minder belastende bewegingen uitgelokt. U gaat zich doelmatiger bewegen op het werk, dat kost minder energie.
  2. De aanpassingen op uw werk moeten passen bij de nieuw geleerde bewegingen, om te voorkomen dat u door het werk weer terugvalt in oude patronen.

Welke resultaten mag u verwachten?
Om de resultaten van de behandeling aan te kunnen tonen wordt aan u gevraagd tijdens en na de behandeling de effecten op het werk aan te geven. Wekelijks mag u cijfers geven over de door u vastgestelde kwaliteit van bepaalde activiteiten op het werk. Hierdoor wordt op korte termijn en op lange termijn duidelijk, wat de behandeling voor u heeft opgeleverd. De cijfers maken ook voor de verwijzer duidelijk, waar concreet problemen liggen en in hoeverre u geholpen bent.