Centraal Neurologische Aandoeningen

Beroerte of hersenbloeding/herseninfarct (CVA) meegemaakt?

Heeft u al langere of kortere tijd revalidatie gekregen, thuis of in het ziekenhuis?

Toch heeft u (nog steeds) dagelijks last van lichamelijke beperkingen, waardoor u minder goed kunt functioneren?

Vaak voorkomende klachten
Ondanks dat u misschien al een revalidatie traject hebt doorlopen kan het zijn dat uw hersenaandoening nog invloed heeft op uw dagelijks leven. Dat merkt u bijvoorbeeld bij het hanteren van uw bestek of bij het schrijven. Of bij het staan tijdens het douchen, en aankleden of u voelt zich nog onzeker bij huishoudelijke activiteiten. U heeft het gevoel meer te kunnen en wilt graag nog een keer op een andere manier proberen verder te komen. Lees dan verder over de insteek van Neurostart.

De insteek van Neurostart
Iedereen neemt in het dagelijks leven continu beslissingen over wat men wil doen. Deze beslissingen zijn bewust. Over de manier hoe we ons bewegen denken we meestal niet na, dat gaat onbewust, meetstal ‘automatisch’. Tijdens dagelijkse activiteiten maken we gebruik van zeer complexe bewegingen. Om dat te kunnen doen, hebben de diepe hersengebieden informatie uit het lichaam nodig over de positie van ledematen/gewrichten en de spanning en lengte van spieren en pezen. Kortom: Komt er voldoende informatie binnen, dan wordt het vanzelf mogelijk nieuwe (of oude) bewegingen te maken.

Het aanleren van nieuwe bewegingen
Na een hersenaandoening is er vaak sprake van een verlamming of een verslapping. Neurologisch gezien betekent dit, dat de diepe hersengebieden minder of helemaal geen informatie binnen krijgen. Ze weten daarom niet, welke beweging bruikbaar en passend is. De grote hersenen (bewust denken) nemen het dan over. Na een hersenaandoening moet iemand ineens veel nadenken over ′hoe moet ik het doen′. Het doen van dagelijkse dingen kost daarom veel energie, is vermoeiend en vaak ook frustrerend.

Door de therapeut wordt tijdens de behandeling via het lichaam de juiste informatie opnieuw aan de hersenen gegeven. Zo wordt communicatie met deze hersengebieden op gang gebracht om complexe en weer onbewuste bewegingen uit te lokken voor het aanleren van nieuwe (of eigenlijk weer de oude vertrouwde) bewegingen. Het doen van dagelijkse dingen is dan weer meer gebaseerd op automatisch bewegen, voelt daardoor makkelijker aan, kost minder energie. U hoeft minder na te denken over het ′hoe′.

Welke resultaten mag u verwachten?
Om de resultaten van de behandeling aan te kunnen tonen wordt aan u gevraagd tijdens en na de behandeling de effecten aan te geven. Wekelijks mag u cijfers geven over de door u vastgestelde kwaliteit van bepaalde activiteiten thuis of op werk. Hierdoor wordt op korte termijn en op lange termijn duidelijk, wat de behandeling voor u heeft opgeleverd. De cijfers maken ook voor de verwijzer duidelijk, waar concreet problemen liggen en in hoeverre u geholpen bent