Klachten

Natuurlijk is de inzet van de therapeut van Neurostart gericht op het leveren van goede kwaliteit en een goede bejegening.
Mocht het toch zo zijn dat u niet tevreden bent dan wordt u verzocht eerst een klacht bij de behandelend therapeut te melden. Meestal leidt een gesprek tot een oplossing van een probleem.

Vindt u het moeilijk om rechtstreeks de therapeut te benaderen? Dan kunt u contact opnemen met het adviespunt zorgbelang in uw regio (www.adviespuntzorgbelang.nl). Via de website of door te bellen (0900-2437070) kunt u zich informeren over de mogelijkheden om een klacht op te lossen. Een medewerker kan bijvoorbeeld samen met u een gesprek hebben met de therapeut of u helpen met het schrijven van een brief.

Als het niet lukt om samen met uw therapeut tot een oplossing te komen, dan kunt u bij de klachtencommissie Paramedici Eerstelijn een klacht indienen.
(www.klachtenloketparamedici.nl, 030-3100929, bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)