Sportklachten

Heeft u al langer klachten bij het sporten of pijn?

Sporten vraagt complexe en soms ook snelle bewegingen.

Bij het ontstaan van klachten is het moeilijk om ingesleten bewegingen te veranderen.

Bij klachten zou het aanleren van nieuwe automatische bewegingen een oplossing kunnen zijn.

De oorzaak van klachten
Bij klachten die bij het sporten langzaam kunnen ontstaan hebt u misschien al eerder hulp gekregen maar toch moeten vaststellen, dat ze steeds weer min of meer langzaam terug komen. Waarschijnlijk zijn de bewegingen die u maakt bij het sporten niet passend bij uw lijf of is het bewegingspatroon fout. Hierdoor kan een overbelasting ontstaan. Het lichaam geeft hierover signalen af; er ontstaan gespannen spieren of pijnklachten. Typerend voor het sporten is dat u snelle en complexe bewegingen moet maken, waarover u niet na hoeft te denken. Deze bewegingen zijn automatisch en worden onbewust uit de diepe hersenen aangestuurd. Deze bewegingen bewust corrigeren is moeilijk. Dit kan een verklaring zijn waarom klachten vaak weer terug komen.

De insteek van Neurostart
Bij het sporten telt vaak precisie, balans, flexibiliteit en snelheid. Omdat het bewegen snel moet hebben de hersenen niet de tijd om naar uw gedachten en ideeën te luisteren. Ze luisteren naar andere informatie. De informatie die de hersenen nodig hebben komen uit het lichaam. Over de positie van gewrichten en de lengte en spanning van spieren wordt via de zenuwbanen informatie naar de hersenen gestuurd. De toestand van het lichaam heeft daarom directe invloed op de manier van het snelle complexe bewegen. Bij de behandeling wordt aan de hersenen andere informatie uit uw lichaam gegeven. Hierdoor worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor het ter beschikking stellen van nieuwe bewegingspatronen. De therapeut verandert de posities van gewrichten, de lengte en spanning van spieren en pezen en lokt bij u zo nieuwe bewegingspatronen uit. Door herhaling en variatie van technieken leert u onbewust een nieuwe manier van bewegen.

Welke resultaten mag u verwachten?
De nieuw aangeleerde bewegingspatronen moeten helpen bij het verminderen of verdwijnen van de lichamelijke klachten. Om de resultaten van de behandeling aan te kunnen tonen wordt aan u gevraagd tijdens en na de behandeling de effecten bij het sporten aan te geven. Wekelijks mag u cijfers geven over de door u vastgestelde kwaliteit van bepaalde activiteiten/bewegingen bij het sporten. Hierdoor wordt op korte termijn en op lange termijn duidelijk, wat de behandeling voor u heeft opgeleverd. De cijfers maken ook voor de verwijzer duidelijk, waar concreet problemen liggen en in hoeverre u geholpen bent.